Info

MUDr. Petr Vocelka

 • fakulta všeobecného lékařství Univerzity Palackého v Olomouci (absolvoval v r.1994)
 • ORL odd. Slezské nemocnice v Opavě od r. 1994 do r. 2000 ,
 • atestace z otorinolaryngologie I.st. ( r.1997)
 • 1997 – 2000 zástupce primáře ORL oddělení Slezské nemocnice v Opavě
 • 2000 – 2001 odborný lékař v ORL ambulanci MUDr. Vašáka  + privátní ORL ambulance Vítkov
 • od r. 2001 doposud privátní ORL praxe Bruntál
 • Diplom postgraduálního vzdělávání
 • Certifikát akreditace kvality v systému uznání kvality specializované ambulantní péče

Provozní informace dle povinnosti vyplývající ze zákona o zdravotních službách :

ORL ambulance
MUDr. Petr Vocelka
IČO : 60609087
Ordinační doba : pondělí – pátek 8,00 – 14,00 hodin
provozní doba : 8,00 – 14,00 hodin
telefonní číslo pro objednávky : 554 713 997

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění :

 • vstupní, preventivní a výstupní audiologické vyšetření ,vystavení lékařské zprávy pro účel vydání ŘP , zbrojního průkazu  400,- Kč
 • vystavení lékařského posudku pro pojišťovnu 150,- Kč
 • výpis z dokumentace 50 ,- Kč
Rozhodnutí poskytovatele :
K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou , s vyjímkou případů , které stanoví zákon .
Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami nestanoví pro námi prováděné výkony dvě možné varianty – základní a ekonomicky náročnější .

Vedeme „Evidenci stížností“ a způsobu jejich vyřízení dle příslušného zákona .

Informace o nepřítomnosti nebo dočasném přerušení poskytování zdravotních služeb z důvodu dovolené nebo plánované pracovní neschopnosti apod. , budou publikovány na webových stránkách ambulance www.orl-bruntal.cz .

Podívejte se, jak to na daném místě vypadá: