Info

MUDr. Petr Vocelka

  • fakulta všeobecného lékařství Univerzity Palackého v Olomouci (absolvoval v r.1994)
  • ORL odd. Slezské nemocnice v Opavě od r. 1994 do r. 2000 ,
  • atestace z otorinolaryngologie I.st. ( r.1997)
  • 1997 – 2000 zástupce primáře ORL oddělení Slezské nemocnice v Opavě
  • od roku 2000 – doposud privátní ORL praxe Bruntál
  • Diplom postgraduálního vzdělávání

Provozní informace dle povinnosti vyplývající ze zákona o zdravotních službách :

ORL ambulance
MUDr. Petr Vocelka
IČO : 60609087
Ordinační doba: pondělí – pátek  7:00 – 13:00 hodin
provozní doba: 7:00 – 15:00 hodin ( nejde o ordinační dobu !)
telefonní číslo pro objednávky: 554 713 997

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění :

  • vstupní, preventivní a výstupní audiologické vyšetření ,vystavení lékařské zprávy pro účel vydání ŘP, zbrojního průkazu  600,- Kč
  • vystavení lékařského posudku pro pojišťovnu ( 1 formulář) 400,- Kč
  • výpis z dokumentace  400,- Kč
  • nastřelení náušnic (2ks)  1150,- Kč  (zahrnuje nastřelení 2 ks náušnic, 2 náušnice Blomdahl, desinfekční čtverečky Blomdahl, písemné poučení)

Rozhodnutí poskytovatele: K poskytnutí žádné ze zdravotních služeb nebude vyžadován informovaný souhlas pacienta písemnou formou, s výjimkou případů, které stanoví zákon .

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami nestanoví pro námi prováděné výkony dvě možné varianty – základní a ekonomicky náročnější

Vedeme knihu „Evidence stížností a způsobu jejich vyřízení a Interní systém hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb dle příslušného zákona .

Informace o nepřítomnosti nebo dočasném přerušení poskytování zdravotních služeb z důvodu dovolené nebo plánované pracovní neschopnosti apod. , budou publikovány na www.orl-bruntal.cz

Podívejte se, jak to na daném místě vypadá: