AUDIO vyšetření – riziko hluku

3 září, 2012

Od 1.4. 2012 zdravotní pojišťovny nehradí  preventivní audiologické prohlídky zaměstnanců . Vstupní , preventivní i výstupní vyšetření jsou tedy od tohoto data hrazena přímo zaměstnavatelem nebo zaměstnancem.

Cena vyšetření je 600 Kč

Každý vyšetřený zaměstnanec dostane lékařskou zprávu pro závodního lékaře a potvrzení pro zaměstnavatele o provedeném vyšetření s vyjádřením ke schopnosti práce v riziku hluku . Platba bude uskutečněna ihned v ordinaci hotově – vyšetřený obdrží příjmový doklad .

Po domluvě ze zaměstnavatelem je možná i platba fakturou. Platbu fakturou lze dohodnout na e-mailové adrese ambulance orl@vocelka.cz

K vyšetření je nutno se včas a s předstihem objednat – tel : 554 713 997  ( objednací termíny se pohybuji kolem 3-4 týdnů)

Aktualizováno 24.6.2022